18.7.2018

MP #30: Naša pohvala in zahvala NZS

Te dni smo vsi klubi 2.SNL, s strani NZS dobili obvestilo, ki ga v NK Bravo pozdravljamo in tudi z veseljem v celoti objavljamo.

 

Spoštovani,

ena od temeljnih dejavnosti NZS je tudi skrb za vsesplošni razvoj slovenskega nogometa ter spodbujanje nogometa mladih in zagotavljanje njihove uveljavitve doma in v svetu.

NZS želi vzpodbuditi nogometne klube k čim večjemu vključevanju mladih slovenskih igralcev v prva moštva in njihovi uveljavitvi v okviru tekmovanj v organizaciji NZS. Preprečiti želi vse pogostejše odhode mladih igralcev v tujino in njihovo prenehanje aktivnega igranja nogometa, ki ima za posledico tudi zmanjšane nabora mladih slovenskih igralcev, ki kandidirajo za nastop v mlajših reprezentančnih kategorijah, predvsem v reprezentančni selekciji do 21 let.

S tem namenom je Izvršni odbor NZS na svoji 20. seji dne 30.05.2018 sprejel sklep o subvencioniranju klubov 2. SNL za aktivno vključevanje mladih igralcev v prvenstvena tekmovanja NZS.

Klubom 2. SNL, ki bodo v tekmovalni sezoni 2018/2019 v prvenstveno tekmovanje aktivno vključevali mlade igralce do 21. let, se razdeli finančna vzpodbuda v skupni višini 160.000,00 EUR v skladu z naslednjimi kriteriji:

• posamezni klub, ki izpolni kriterij, da njegovi mladi igralci do 21 let (gre za igralce rojene po 01.01.1997, ki imajo pravico nastopa za slovensko nogometno reprezentanco) v celotnem tekmovalnem letu 2018/2019 odigrajo najmanj 8.100 minut oz. v povprečju vsaj 270 minut na posamezno tekmo je upravičen do vzpodbude v višini 8.000 EUR,

• preostala sredstva v višini 32.000 EUR in celotni znesek morebiti nerazporejenih zneskov iz druge alineje 2. točke tega sklepa se razdeli med klube po kriteriju števila presežnih minut (nad 8.100) mladih igralcev posameznega kluba, pri čemer se skupna vrednost preostalih sredstev in morebiti nerazporejenih zneskov iz druge alineje 2. točke tega sklepa deli z vsoto vseh presežnih minut vseh klubov ter se tako izračunana vrednost presežne minute pomnoži s številom presežnih minut posameznega kluba.

Upravičenost za navedena finančna sredstva se bo ugotavljala na podlagi uradnih podatkov NZS po zaključku prvenstvenega tekmovanja 2. SNL v tekmovalni sezoni 2018/2019. Klubi bodo doseganje kriterijev (pogoj izpolnjevanja zahtevanega števila minut) lahko spremljali v informacijskem sistemu Regista.

 

Moj komentar: Na področju razvoja nogometa se UEFA in NZS vedno bolj zavedata, da je za ključno prihodnost nogometa predvsem dobro delo z mladimi. V NK Bravo in v vseh drugih slovenskih klubih, katerih osnovna usmeritev je prav delo z mladimi, odločitev NZS toplo pozdravljamo. Taka konkretna dejanja, čeprav morda simbolična, so nedvomno velik korak v pravo smer in prav na področju mladinskega nogometa NZS je bilo v zadnjih letih storjenega največ.

 

Prihodnjič: 
Darko Klarič: Spremljajte našo zgodbo

 

Darko Klarič 
častni predsednik NK Bravo

TUKAJ najdete vse zapise z rubrike MOJ POGLED.


MEDIJSKI POKROVITELJ