18.2.2018

Redni letni zbor članov NK Bravo

V letu 2018 bo redni letni zbor članov zelo pomemben, saj je tokratna skupščina volilna. Izbirali bomo nove člane za organe društva za mandatno obdobje 2018-2022. Redni letni zbor članov bo v četrtek,  22. 2. 2018 ob 18.00 uri v sejni sobi ZVD -  Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, v Ljubljani.

  

VABILO

 

Na podlagi 23. člena Statuta NK Bravo, sklicujem redni  letni in volilni zbor članov Nogometnega kluba Bravo,

v četrtek, 22.02.2018 ob 18.00 uri

v sejni sobi ZVD -  Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, v Ljubljani.

Predlagan je naslednji

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev zbora članov (predsednik kluba)

Izvolitev delovnih teles skupščine

  1. Tričlansko delovno predsedstvo
  2. Tričlansko verifikacijsko komisijo
  3. kandidacijsko komisijo
  4. Zapisnikarja
  5. Dva overovatelja zapisnika
 1. Sprejem dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika Zbora članov NK Bravo z dne 07.03.2017
 3. Poročilo o delovanju kluba v letu 2017
 4. Finančno poročilo za leto 2017
 5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2017
 6. Poročilo disciplinske komisije za leto 2017
 7. Razprava o poročilih in potrditev vsebine poročil
 8. Razrešnica
 9. Volitve
 • predsednika NK Bravo
 • sekretarja NK Bravo
 • predsednika  NO DNSL
 • člana NO DNSL
 • predsednika Disciplinske komisije
 • člana Disciplinske komisije

 11. Potrditev dopolnitve čistopisa  pogodbe »POGODBA O UREDITVI MEDSEBOJNIH ODNOSOV med NOGOMETNIM KLUBOM  BRAVO, Milčinskega ulica 2 in BRAVO 1, športni marketing d.o.o.,  Milčinskega ulica 13

12. Sprejem in potrditev PRAVILNIK O FINANČNEM IN MATERIALNEM POSLOVANJU NOGOMETNEGA KLUBA BRAVO  - NOGOMETNE ŠOLE

13. Podelitev priznanj NK Bravo

14. Pobude in predlogi

Celotno gradivo, ki bo obravnavano na Zboru članov, bo dostopno pri direktorici Bravo 1, Lidiji Čop na Milčinskega ulici št. 13, v Ljubljani, od 13. 2. 2018 dalje. Pravico glasovanja na skupščini imajo vsi aktivni člani kluba.

Kolegij Nogometne šole Bravo je sprejel sklep, da so volitve javne, če kateri član temu nasprotuje mora to OSEBNO sporočiti najkasneje do 19. 2. 2018 do 12. ure.

 

Ljubljana, 1. 2. 2018

 Nogometni klub Bravo

Predsednik
Darko Klarič, l.r.

 

Celotno gradivo, ki bo obravnavano na Zboru članov NK Bravo, bo dostopno pri direktorici Bravo 1, Lidiji Čop na Milčinskega ulici št. 13 v Ljubljani od 13. 2. 2018 dalje.

Vsi mladoletni člani NK Bravo morajo na zbor članov prinesti podpisano pooblastilo staršev s seboj. Trenerji mlajših selekcij bodo med drugim izjave razdelili na treningih, lahko pa jih natisnete tudi na naši spletni strani (povezava spodaj).

POOBLASTILO STARŠEV

KANDIDACIJSKI LIST 1

KANDIDACIJSKI LIST 2

 

NK Bravo
Foto: Martin Rigler

https://admin


MEDIJSKI POKROVITELJ