25.2.2018

Osredotočil se bom na razvoj članske ekipe!

Pogovor z Darkom Klaričem

Po zboru članov, konec februarja 2018, je Darko Klarič po 12 letih zapustil mesto predsednika. Ustanovitelj kluba še vedno ostaja v NK Bravo, a se bo sedaj bolj posvetil razvoju članske ekipe in organiziranosti kluba. Med drugim je Darko Klarič v pogovoru dejal, da nogomet ni samo šport, pač pa mnogo več in da si bo močno prizadeval, da tudi na organizacijskem področju NK Bravo ujame najboljše v Sloveniji.

 

Po dvanajstih letih od ustanovitve NK Bravo in prav toliko letih predsednikovanja, letos na volilnem zboru članov niste več vložili kandidaturo za predsednika. Zakaj ste sprejeli takšno odločitev?

Presodil sem, da je napočil čas za spremembo. Dosedanja razvojna pot NK Bravo je predvsem temeljila na mojem osebnem poslanstvu.

Stopnja razvoja kluba, dosežen ugled nogometne šole, športni rezultat z uvrstitvijo članske ekipe v 2. SNL, že presegajo zgolj amaterski pristop. Ker želimo biti ne samo športno, temveč tudi poslovno uspešni, je potrebno za to zgraditi primerne organizacijske temelje. Zato bo moja pozornost osredotočene na razvoj članske ekipe, za kar smo ustanovili povezano pravno osebo. Medsebojni odnosi med družbo Bravo 1 d.o.o. in NK Bravo morajo temeljiti na skupni filozofiji, skupnih ciljih in z realnimi transparentnimi finančnimi odnosi. Medsebojna pogodba omogoča v celoti zagotovljen razvojni mladinski program, ki bo še naprej osnovni temelj nogometne šole.

Dosedanje življenjske nogometne izkušnje so me naučile, da so za razvoj bistveni zdravi medsebojni odnosi in enoten cilj. V naši nogometni šoli bomo še uspešnejši samo pod pogojem, da bomo znali realno porazdeliti medsebojno odgovornost. Zato se veselim prihoda novega predsednika, ki bo spoznaval delovanje in skrbel za prihodnost kluba. Sam bom več časa lahko namenil predvsem delovanju in razvoju povezane pravne osebe, ki bo skrbela za članski nogomet. Skupaj z vsemi ostalimi sodelavci želimo zgraditi sistem, za katerega menim, da bo postopoma sposoben klubu zagotavljati še višje cilje.

Poleg tradicionalnih nogometni sredin, je med vsemi novoustanovljenimi klubi, le NK Bravo uspelo, da se je uvrstil med bolj prepoznavne slovenske klube. Krasi ga predvsem delo z mladimi. Bodo z izvolitvijo novega predsednika zdaj v ospredju predvsem tekmovalni cilji?

Moje mnenje je, da je kontinuiteta dela zagotovljena in da bistvenih sprememb v sami klubski politiki ne bo. Vsi imamo skupno sprejeto dolgoročno vizijo in zelo dobro razvojno začrtano pot. Seveda imamo tekmovalne cilje, drugače tudi ne bi dosegli vsega, kar danes NK Bravo predstavlja. Po drugi strani pa tudi ničesar ne želimo prehitevati. Višje cilje načrtujemo takrat, ko smo za to ustrezno pripravljeni. Tako je bilo doslej in tako bo po mojem mnenju tudi v prihodnje. Seveda pa je osnova za vsak nov zastavljen cilj, zagotavljanje vsega potrebnega, že to kar smo vsi skupaj dosegli, je posledica dobrega načrtovanja. Nikakor ne želim, da bi se ob morebitnih višjih ciljih kakorkoli zmanjšala kakovost dela v mladinskem programu. Realno smo torej še daleč od tega, da bi lahko resno razmišljali o Prvi ligi TS. Toda, če bomo na podlagi športnih rezultatov kdaj upravičeni do napredovanja, bomo izziv tudi sprejeli. Ko bo zgrajen nov atletski stadion, bomo imeli tudi mi zagotovljene primerne pogoje za bolj ambiciozen projekt naše članske ekipe.

Povedali ste, da se boste zdaj posvetili predvsem organizaciji povezane pravne osebe Bravo 1. Kaj imate v poslovnem načrtu za leto 2018?

Na strokovnem področju delamo po že sprejetem načrtu za katerega je odgovoren športni direktor Dejan Močnik, ki svoje delo opravlja odlično. Mladim nogometašem z igranjem v članski ekipi nudimo optimalne možnosti, za njihov nadaljnji razvoj. Upam si trditi, da je naša članska ekipa najhitrejša in ponuja najboljšo možnost za njihovo uveljavitev. Prej so mora najboljši iskati pravo priložnost v drugih klubih, zdaj pa jo lahko najdejo kar v našem klubu.

Na poslovnem področju začenjamo razvijati lastno marketinško službo, s svojim PR oddelkom tudi za aktivacijo sponzorstva, veliko energije pa namenjamo tudi digitalizaciji in urejanju elektronskega poslovanja.

 

Nič manj zahteven ni program Adventura, s katerim želimo nogometašem zagotoviti postopen prehod iz amaterskega v profesionalni status njihovega delovanja. Vse to so že začeti projekti s katerimi se zelo veliko ukvarjamo.

Vse to je nujno potrebno, če želimo tudi na poslovnem področju povsem transparentno in urejeno poslovanje. Direktorica Lidija Čop ima zelo zahtevno nalogo, vsi pa si po svojim močeh prizadevamo, da bomo skupaj tudi na tem področju ustrezno pripravljeni in usposobljeni. Naša posebnost je, da v povezani pravni osebi skrbimo za poslovno, administrativno in organizacijsko delo v obeh pravnih osebah.

Skratka nogomet ni samo šport, pač pa mnogo več in čeprav nimamo dolge tradicije si moramo močno prizadevati, da bomo tudi na tem področju, po organizaciji delovanja ujeli najboljše slovenske klube. Skratka nalog nam resnično ne primanjkuje in dela bo za vse več kot dovolj.

Kako vi ocenjujete obdobje svojega predsednikovanja?

O tem prepuščam sodbo drugim. V prvem obdobju smo bili pod pritiskom, saj smo se zavedali, da se moramo hitro prebiti v višje lige. Potem, ko smo zgradili mladinsko piramido in smo se s člansko ekipo uvrstili v 2. SNL, se je končalo prvo obdobje, ki sem si ga začrtal ob ustanovitvi kluba. Vse svoje cilje kot predsednik kluba mi je uspelo uresničiti. Zdaj se lahko začenja novo drugo obdobje, ki bo minilo v ustvarjanju pogojev, za še bolj kakovostno in načrtno delovanje kompletnega sistema. V prvem obdobju sem naredil tudi kar nekaj napak in se tudi zelo veliko naučil. Zdaj si bom pred vsako odločitvijo pred sprejetjem vzel več časa za razmislek. Istih napak ne želim več ponavljati.

Za konec še tole: v medijih smo lahko prebrali, da zapuščate NK Bravo!

Res je, da novinarji ne morejo biti seznanjeni z vsemi dogajanji v našem klubu. Z naše spletne strani povzamejo pač tisto, kar menijo, da je zanimivo. Sam to razumem in se s tem niti ne obremenjujem. Pomembno je, da imajo prave informacije člani NK Bravo in vsi tisti, ki z nami sodelujejo. V zvezi s tem nimam prav nobenih težav.

S.F.
Foto: Martin Rigler


MEDIJSKI POKROVITELJ